Stomie: stomikův soukromý klub

Navigace

Jak vzniká a co to je stomie

stomie, -stomie,

1. umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla. Existují různé typy stomií (nástěnná, dvouhlavňová, jednohlavňová atp.). Dvouhlavňová („loop“) je stomie, při níž se vyvedou ven orální i aborální části střeva. Protektivní stomie má ochránit zbylou část střeva, postiženou např. zánětem, jejím (mnohdy dočasným) vyřazením z průchodu střevního obsahu. Je-li použito jako přípona, klade se za název příslušného vyústěného orgánu (ileostomie, kolostomie, tracheostomie).

2. chirurgická anastomóza, napojení dvou dutých orgánů, zejm. trávicího traktu. Užívá se obvykle pro napojení různých orgánů (gastroduodenostomie), přípona -anastomóza pro nové napojení dvou částí téhož orgánu (enteroenteroanastomóza), použití je však dáno tradicí (gastroenteroanastomóza, gastroenterostomie).
(Převzato z lékařského slovníku.)

Trávící trakt - zvětšit Na obrázku je znázorněný schematicky trávicí trakt zdravého člověka. Můžete se podívat na podobný obrázek s anglickým popisem. Z důvodu řady nemocí se musí tato přirozená cesta přerušit (červené čáry na dalších obrázcích ukazují, kde se střevní pasáž ukončí) a výkaly místo konečníkem vycházejí z těla otvorem v břišní dutině - stomií. Základním znakem stomiků je, že nemohou ovládat vyměšování a stolice (nebo moč) odchází samovolně, protože chybí svěrač konečníku. Tlusté střevo se stará o absorpci minerální soli a některých vitamínů a hlavně vody, to zn. že stolici zahušťuje a zmenšuje její objem. Kolostomici, kteří mají zachováno celé tlusté střevo, změny v charakteru stolice nemají, ileostomici, kterým právě tlusté střevo chybí, mají stolici řídkou a taky je jí objemově více.

Odkazy

Portál HELPNET

Logo Helpnetu Pro osoby se specifickými potřebami.