Stomie: stomikův soukromý klub

Navigace

Úvodem

Vyvedení stomie patří mezi lidmi nesporně k nejobávanějším chirurgickým výkonům. Většina lidí si myslí, že po operaci nelze žít normálním životem (taky jsem si to myslel). U řady z nás je nepříjemná již pouhá myšlenka na výkaly a ve „slušné“ společnosti se o stolici přece nemluví. Tato stránka vznikla s cílem pomoci všem lidem, kteří se ocitnou tváří tvář strašnému pojmu stomie nebo vývod. Článků na toto téma přibývá, jsou to články odborné, ale neosobní. Kladu si za cíl ve zhuštěné podobě prezentovat podstatné informace z této oblasti (včetně obrazového materiálu), aby pacienti, jejich příbuzní a známí měli představu, o co jde (a nebáli se).

Stránky nejsou psány lékařem a proto pokud odborníci objeví elementární chyby, budu rád, pokud mě na ně upozorní. Některé informace jsou ze zahraniční literatury a je možné, že překlad nebude bezchybný. Zároveň uvítám, pokud některý lékař bude chtít přispět svými znalostmi a zkušenostmi.

Cílem je lepší vcítění se do pocitů nás – pacientů. Čtenář bude moci sám porovnat doporučení odborníků na straně jedné a své praktické zkušenosti na straně druhé. Vítám připomínky pro zkvalitnění stránek a odpovídám na případné dotazy.

Upozornění: veškeré obrázky tohoto webu se otvírají do nového okna.

Odkazy

Crohnova choroba v nemocích na Vitalion.cz

Vitalion.cz