Stránky věnovány stomikům

a jejich přátelům

Přicházíte na stránku pro české stomiky, která byla první v naší zemi. V té době mnoho informací o této oblasti nebylo. Dnes je situace jiná, přesto Vás zde čekají informace, které Vám mohou ušetřit pracné prohledávání Internetu. Stránka je především určena lidem, kteří se potřebují rychle něco dozvědět o tomto problému.
Stránky nejsou psány lékařem a proto pokud odborníci objeví elementární chyby, budu rád, pokud mě na ně upozorní. Některé informace jsou ze zahraniční literatury a je možné, že překlad není bezchybný. Zároveň uvítám, pokud některý lékař bude chtít přispět svými znalostmi a zkušenostmi.
Cílem je lepší vcítění se do pocitů nás - pacientů. Čtenář bude moci sám porovnat doporučení odborníků na straně jedné a své praktické zkušenosti na straně druhé. Vítám připomínky pro zkvalitnění stránek a odpovídám na případné dotazy.
Pokud nevíte, co je to stomie (česky - vývod), vstupte a seznamte se.
webmaster: stomik@tiscali.cz
ATLAS.CZ